FANDOM


File:Kurbatov-Sergij-Volodymyrovych-1.jpg

Sergiy Kurbatov or Serge Kurbatov (Template:Lang-uk, Template:Lang-ru, 29.08.1971, Sumy) - Ukrainian philosopher, culturologist and expert in the sphere of university education, Doctor of Philosophy, Senior Researcher, Head of Department of Leadership and Institutional Development of Higher Education of Institute of Higher Education of NAPS of Ukraine, Deputy Head of National Agency for Quality Assurance in Higher Education of Ukraine.

Biography Edit

Sergiy Kurbatov was born in Sumy at 29 August 1971 in the family of employees.

File:Kurbatov-Sergij-Volodymyrovych-2.jpg
File:Kurbatov-Sergij-Volodymyrovych-3.jpg


Publications Edit

 • Курбатов, Сергій Володимирович. Феномен університету в контексті часових та просторових викликів: монографія / С. Курбатов. - Суми : Університетська книга, 2014. - 262 с.;
 • Курбатов Сергей Владимирович Паломничество в страну слова: стихи, эссе, хайку / С. Курбатов. - Суми: Сумський державний університет, 2013. - 112 с.;
 • Курбатов, Сергій Володимирович. Історичний час як детермінанта творчого процесу. / С. Курбатов. – К.: Інформ. системи, 2009. – 172 с.
 • Курбатов, Сергій Сучасні британські інновації в розробці міжнародних університетських рейтингів // Вища освіта України, № 1, 2016. - С. 65-73.
 • Kurbatov, Sergiy The Philosophical Discourse of Education in the Works of Vasyl Kremen // Pedagogika Filozoficzna. No 1, 2015. – P. 81-85.
 • Kurbatov, Sergiy University Rankings and their Influence on Contemporary Academic Policy // Annales Scientia Politica, Vol. 4, No. 2, 2015. - P. 75 – 79.
 • Курбатов, Сергій Теоретико-методологічні перспективи розробки міжнародних університетських рейтингів // Вища освіта України, № 1, 2015. - С. 34-39.
 • Kurbatov, Sergiy The Mission of Contemporary University Through the Lenses of Time and Space // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди: Філософія. Вип. 44, 2015. – C. 176-184.
 • Курбатов, Сергій Корпоративний університет як продукт взаємодії бізнесового та освітнього середовища в сучасних умовах // Вища освіта України, № 3, 2014. - C. 44-49. 
 • Kurbatov, Sergiy Before Massification: Access to University Education in Soviet Ukraine in the 1950s-1980s// International Review of Social Research, vol. 4(2), 2014.- P. 75-86.
 • Курбатов, Сергій Моделі університетської освіти ХХІ століття крізь призму провідних міжнародних рейтингів //  Вища освіта України № 3, 2013 р. – C.103-110.
 • Kurbatov, Sergiy University Rankings and the Problem of Competitiveness of National Universities of Post-Soviet Countries in Global Educational Space: the Case of Ukraine // Evaluation in Higher Education. – 2012- #6(2)- P. 59-75.
 • Курбатов, Сергій Якість університетської освіти крізь призму провідних міжнародних університетських рейтингів // Філософсько-методологічні засади підвищення якості вищої освіти України: європейський вимір. Колективна монографія. – Київ: Педагогічна думка, 2012  – C. 168-188. 
 • Курбатов, Сергій  Виникнення та специфіка перших європейських університетів // Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ. Випуск 26. Дрогобич, 2012. – C. 97-112.
 • Курбатов, Сергій Історичні трансформації університетської місії // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. - Дрогобич: Науково-видавничий центр ДДПУ імені Івана Франка, 2011. - Випуск двадцять четвертий. Філософія. - С. 16-29.
 • Курбатов, Сергій Інтернаціоналізація як сутнісна складова університетської місії в сучасних умовах // Вища освіта України. Додаток 2 до №3, том 7 (32), 2011. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – C.183-192. 
 • Kurbatov, Sergiy University rankings as tool for reformation of university education in Ukraine // Proceedings of ICERI 2011 Conference, November, 14-16, 2011, Madrid, Spain ISBN 978-84-615-3324-4. - P. 004693-004699.
 • Курбатов, Сергій Університет світового класу як матеріалізація ідеї елітного навчального закладу // Управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2011. – № 3. – C. 11-18.
 • Курбатов, Сергій Формування еліти: в пошуках адекватних освітніх практик // Еліта: витоки, сутність, перспективи / За редакцією В.Г.Кременя. – К.: Т-во «Знання» України, 2011. – C.165-210.
 • Kurbatov, Sergiy The Transformation of the Nature of Knowledge in Post-Industrial Society: Toward the New Paradigm of Education? // Proceedings of International Conference on Education and New Learning Technologies. 5th -7th July, 2010, Barcelona, Spain. – P. 403-407.
 • Курбатов, Сергій Ідея університету: на перехресті свободи та майбутнього // Модернізація вищої освіти в Україні і світі: 10 років наукового пошуку: колективна монографія. Харків: Вид-во НУА, 2009. – C. 110-120.
 • Курбатов, Сергей Специфика современных образовательных инноваций //  Непрерывное географическое образование: новые технологии в системе высшей и средней школы. – Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 2009. – C. 41-44.
 • Курбатов, Сергій Освітні інновації: контури майбутнього// Феномен інновацій: освіта, суспільство, культура: монографія за ред. В.Г.Кременя. – К.: Педагогічна думка, 2008. – C. 265-304.
 • Курбатов, Сергей Сократ и Гамлет: культурные парадигмы смерти // Человек. – 2004. - № 1. – С. 43-48.
 • Курбатов, Сергій Американська система акредитації та проблема реформування освіти посткомуністичних країн // На шляху реформування освіти в Україні: Зб. наук. праць. – К.: 2003. – С. 28 – 32.
 • Курбатов С.В. Історичний час як детермінанта творчого процесу // Автореф. дис. канд. філос. наук: 09.00.08 – «Естетика» / КНУ ім. Т.Г. Шевченка МОН України. – К.: 2002. – 20 с.
 • Курбатов, Сергій Ніколо Аббаньяно. Час. Мистецтво. Буття// Філософські науки: Збірник наукових праць. – Суми: СДПУ ім. А.С. Макаренка, 2001. – C. 45-52.
 • Курбатов, Сергій Час як чинник створення контексту історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Випуск 34. – Київ, 2001. – С. 37-42.
 • Курбатов, Сергій Історичний час у дзеркалах Хорхе-Луїса Борхеса// Філософська думка. – 2001. – №3. – С. 143-154.
 • Kurbatov, Sergiy Postcultural Situation: at the Beginning of Virtual Civilization?// IT Century: Youth and Social Changes: Proceedings of the International Conference, May 3-5, 2001, Riga, Latvia. – Riga: University of Latvia, 2001. – P. 245-248.
 • Курбатов, Сергій Поезія як критерій онтологічної істини ("Tempus omnia revelat" Мартіна Гайдеггера)//Наукові записки Національного університету Києво-Могилянська Академія. Філологічні науки. Том 18. - Київ, 2000. – С. 100-104.
 • Курбатов, Сергій Мистецтво у контексті аналітичної психології К.Г. Юнга// Діалог культур: Україна у світовому контексті: Мистецтво і освіта: Збірник наукових праць: Вип. 3. – Львів: Каменяр, 1998. – C. 178-183.

References Edit


Sources Edit

uk:Курбатов_Сергій_Володимирович ru:Курбатов, Сергей Владимирович

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.