FANDOM


Темуджин-Єсугеїв-син-цар-Чингіз

Темуджин Єсугеїв син, Чингізхан, Чингіз-хан, хан Чингіз або цар Чингіз - відомий на весь світ отаман степовиків Великого Євразійського Степу 12-13 ст., засновник Орди і царства Ординського (Монгольської імперії). До сих пір вважається досить загадковою і неоднозначною особистістю, для одних страшний душогуб, для інших - рятівник і спаситель простих козаків-степовиків центральної Євразії свого часу від іноземних загарбників і власних горе-отаманів. Заснував і очолив Орду, Велике Військо Степове, одне з найбільш відомих у світовій історії військових і державних (царство Ординське) утворень. Царство Ординське - найбільша держава центральної Євразії і світу свого часу. Перший цар династії ординських царів.

Життєпис Edit

Народився у Великому Євразійському Степу, ймовірно у східній його стороні, яка зараз входить до складу Китаю (Східний Туркестан, колишня Монголія-Джунгарія) або за іншою версією у Казахстані чи Росії (степовий Алтай). Рано втратив батька, який був князем-отаманом невеликого війська-орди із кількох споріднених родів місцевих степових козаків (татар, монголів) і був підступно вбитий представниками сусіднього війська-орди. В дитинстві бачив смерть рідних і близьких, голод, холод, страждання і поневіряння, що виробило у нього стійкі моральні принципи і рішучість, які поєднувалися з типовою для людини його епохи і степового оточення жорстокістю до злочинців (за будь-який злочин - або прощення або смерть).

Судячи за все в його оточенні були поширені уявлення типові для степовиків, що правитель, хан-отаман є обранцем Божим. Степова біднота передавала з уст в уста казку про те, що колись має прийти обраний Богом отаман (на ім'я Чингізхан), який звільнить свій вільний степовий народ від горя і страждань. Можливо під впливом цих казок, а можливо і з інших причин, але степова казка каже, що у Темуджина було видіння, знак від Бога, за яким саме він є тим степовим отаманом, який має спасти увесь вільний степовий люд від горя, страждань, рабства і смерті. Саме це Темуджин і озвучив на зборах степової старшини свого округу, після яких був обраний отаманом невеликої орди, яка стала тим ядром, з якого в майбутньому виросло відома на весь світ Орда, Велика Орда, Золота Орда, Осяйна Орда, Небесна Орда, Божа Орда, Всеселике Військо Степове. Так Темуджином, якого стали звати Чингізханом або царем Чингізом (у старовинних руських літописах) було засновано Орду, царство Ординське і ординський царський рід.

Згадки Edit

Когда [он] рассказал о своих обстоятельствах, то тот народ Бида, посовещавшись между собой, поставил его нояном. Первым монгольским нояном был Буртэ Чино. После того как от Буртэ Чино прошло двенадцать поколений, родился Добо Мэргэн. Потом Добо Мэргэн переменил жизнь. (Т. е. умер.). Когда Аланг Гоа хатун жила без мужа, то ночью в юрту ее свет проникал и через дымоход желтый небольшой человек спускался, соединялся, и вследствие этого родился небесный сын Бодончар. Потомки Бодончара стали родом Борджигин. Через девять поколений от Бодончара, после того как от переселения Шигэмуни бурхана в нирвану прошло три тысячи двести девяносто шесть лет, в год огня-коня родился хубилган Чингис-хаган и покорил пять цветных и четыре чужих народа.

В то время, когда братья вчетвером жили, пришел Бугурджи и сдружился [с Чингисом]. Подобным образом понемногу собрал товарищей, также покорил сорок тумэнов монгольского народа и двадцати восьми лет от роду в Худо-Арал на Кэрулэне стал хаганом. Двадцати девяти лет от роду на Джурчитского |Ванчон-хагана напав, покорил [его]. Тридцати одного года от роду, находясь в походе три года, покорил Солонгоского Буха Цаган-хагана. Тридцати трех лет от роду, в то время, когда после первого китайского Тан Гоцзан-хагана прошло девятнадцать поколений ханов, прогнав Алтан-хагана, покорил восемь тумэнов и китайских тринадцать провинций и прославился под именем Даймин Суту Богда Чингис-хана. (Т. е. Великого, августейшего, святого Чингис-хана.) Тридцати четырех лет от роду, убив Солтан-хагана желтых сартагульцев, взял пять сартагульских провинций. Тридцати пяти лет от роду, убив токмокского Мангула-хагана, покорил Токмок.

Тридцати семи лет от роду в год воды-коня Онг-хагана кереитского покорил.

Тридцати девяти лет от роду покорил найманского Таян-хагана. Сорока одного года от роду покорил горлоского Нарин-хагана. Сорока трех лет от роду, в то время, когда карлукский Арслан-хаган пришел с походом, отправившись навстречу, его самого убил, а народ покорил. Когда сорока пяти лет от роду отправился на тибетского Хулукэ Дорджи-хагана, то тибетский хаган, услышав [об этом], многих послов во главе с нояном Илагу отправил поднести дань. Когда встретили послов в Цайдаме, то Чингис-хаган, изъявив согласие, роздал великие награды и Илагу-наяна поставил опять послом. Сакьякского времени ламе-лоцаба, по имени Ананда, Хэрбэй грамоту и дары поднес; “Я хотел бы пригласить тебя, но не пригласил, потому что не окончены мои мирские дела. [129] Я отсюда на тебя буду опираться, ты оттуда меня храни”, — сказал. 29 Ниже трех областей Нгари 30 покорил три провинции черного Тибета.

Вслед за тем, когда отправился в Индию, то когда проходил через перевал Чадагрик, прибежал дикий однорогий зверь, называемый “сэру” и, трижды преклонив колени перед владыкой, поклонился. Владыка повеление молвил: “Место Вачирту в Индии, говорят, это место рождения бурхана Шигэмуни, — здесь не знающий речи дикий зверь поклонился. Если пойти [туда], что будет? Вероятно, небесный отец мой отговаривает”, — сказал и повернул обратно.

Сорока семи лет от роду дал сражение на реке, называемой Байгал, десятитумэнному войску сартагчинского Амбагай-хагана, победил его и покорил.

Вернувшись с этого великого похода, тем, которые отдали свою силу, начиная с девяти орлюков, роздал важные титулы, почетные должности, великие награды, поставив их по порядку сотниками, тысячниками, темниками. Всем большие милости [оказал]. Когда ничем не оделил только одного единственного Богурджи, то ночью Буртэ Сэцэн Суту-дайху сказала:

Избран ханом в 1183 году. Имел титул каган - правитель правителей. Цель своей жизни видел в том, чтобы установить справедливость и объединить всех людей в едином государстве под началом единого правителя. Умер в возрасте 72 лет.Терпимо относился к разным вероучениям.

Среди этих жен наиболее важными были: Борте, с которой он был сговорен в детстве отцом; меркитская принцесса Кулан; дочь императора Китая из династии Цзинь (женился в 1214) и дочь правителя тангутского государства.

Блаженной памяти мой предок Чингиз-хан

На ухарском коне, как вихрь перед громами,

В блестящем панцире влетал во вражий стан

И мощно рассекал татарскою рукой

Все, что противилось могущему герою

(поэт Денис Давыдов, князь, генерал, герой Отечественной войны 1812 г.)

Джерела Edit