FANDOM


Протокол-расказачивания-красных-казаков-на-Дону-01-05-1918-часть1

Протокол засідання зборів козачої старшини і звичайних реєстровиків імперських козачих військ - "Круга Спасіння Дона", який відбувся 01.05.1918 в Області Війська Донського і на якому було затверджено рішення позбавити права на самоназву козак тих козаків, хто підтримав радянську владу. частина 1

Протокол-расказачивания-красных-казаков-на-Дону-01-05-1918-часть2

Протокол засідання зборів козачої старшини і звичайних реєстровиків імперських козачих військ - "Круга Спасіння Дона", який відбувся 01.05.1918 в Області Війська Донського і на якому було затверджено рішення позбавити права на самоназву козак тих козаків, хто підтримав радянську владу. частина 2

Розкозачення - суспільне явище, політика влади, метою якої є позбавлення громадян суспільства права на самоназву і статус козака, просто вільної людини чи реєстрового. Протилежним до розкозачування є покозачення.

В історії України відомо кілька періодів, коли розкозачення було особливо массовим і жорстоким:

  • початок XVI ст. - поява реєстрового козацтва і створення Війська Запорізького як основної і єдиної структури українського козацтва у Речі Посполитій, поняття "козак" стає юридичним терміном, урядова заборона звичайним громадянам (міщанам і селянам) вживати це слово як історичну самоназву ("вільна людина");
  • епоха в історії України і Речі Посполитої, яка передувала Хмельниччині (1620-30 рр.), зменшення чисельності реєстрового козацтва, заборона вживання слова "козак" як самоназви для тих громадян суспільства Речі Посполитої, хто не потрапив до реєстрів;
  • петровські реформи на Україні і в Російській імперії початку XVIII ст. - масове закріпачення селян, зменшення чисельності козацьких реєстрів Гетьманщини;
  • єкатерининські реформи на Україні і в Російській імперії кінця XVIII ст. - ліквідація Війська Запорізького і Гетьманщини як автономних структур у складі Російської імперії, майже повна ліквідація реєстрів і реєстрового козацтва як окремої суспільної верстви;
  • ліквідація Російської імперії і реєстрового козацтва як окремого імперського суспільного стану і символу самодержавного гніту і утисків прав і свобод людини на землях України і Росії (в т.ч. права вільного вжитку історичної самоназви "козак", особливо поширеної в степових регіонах);

Разом з тим слід мати на увазі, що випадки розкозачування як і покозачування, як масові так і поодинокі існували на протязі всього існування козацтва як явища суспільного життя.