FANDOM


Ніхто їх ніколи не називав нереєстровими козаками. Їх називали козаками, просто козаками. І вони самі себе так називали. Лише окремі групи реєстровиків (реєстрових козаків), переважно козацька верхівка і переважно в політичних цілях називала таких козаків - "мужиками" за що вони у свою чергу в ті часи в приватній розмові десь у степу могли і в "морду заїхати", особливо коли їх ще при цьому в кріпацький стан намагалися заганяти. Тільки поступово, по мірі усилення присутності Речі Посполитої і Російської імперії на Україні, обезброєння простого населення (за переховування зброї могли скарати нагорло), покарань, арештів і заслань до Сибіру - від сільських людей домоглись, щоб вони вголос себе козаками називати перестали (та й то далеко не всі). Однак про вчинену проти них історичну несправедливість ці люди не забули, в 1917-23 рр. народні кров і сльози реєстровому козацтву Російської імперії дуже-дуже йойкнулись, причому по іронії долі - саме від нащадків отих "мужиків", козаків простих, "нереєстрових", "козаків-гречкосіїв", "козаків-бабіїв".

Крім того, саме слово "реєстр" - це "офіційний документ", який дозволяв офіційно претендувати на належність до "козацького стану" в рамках юридичної системи чи то Речі Посполитої, чи то Російської імперії того чи іншого періоду. Так як в різних випадках ці документи (реєстри) для прийняття могли бути різними, то виходило - що козак, який був реєстровим згідно одного реєстру, міг опинитись "поза реєстром" відповідно до іншого. В широкому ж сенсі, в нинішній час, кожна людина згадана в офіційних документах як козак є козаком реєстровим, тобто "задокументованим".

Якщо по справедливості, то варто саме цих козаків в першу чергу називати козаками, бо вони з'явились першими і саме вони становили основну масу козацтва - історики пишуть ледве не про все населення України часів Хмельниччини, що вони називали себе "козаками" і "козацьким народом", "вільними людьми по волі Божій". Потім як всім відомо з них цю самоідентифікацію довго і методично вибивали, але вибити так і не вдалося. А от про реєстрових козаків, в т.ч. козаків Війська Запорожського і Війська Донського, а потім і тих чи інших військ Речі Посполитої і Російської імперії, утворених на їх основі - варто навпаки писати в окремих статтях. Бо першими з'явились саме люди, які самоназивалися "козаками", а вже потім з них виділились групи "реєстрових" ("військових", "станових"), в той час як основна маса нашого народу просто зберігала слово "козак" у якості історичної самоназви в значенні "вільна людина (по волі Божій)" (нарівні з самоназвами руські і українці, запорожці, дніпровці, донці і кубанці). Те, що їх потім називали "мужиками", "гречкосіями", "бабіями", "селюками", "хуторянами", "нереєстровими", "випищиками", "вільними козаками" (тавтологія - "вільні "вільні люди"") і т.д. - все це вже похідне і більш пізнє, брудна і дуже брудна політика яка довго потім відмивалася невинною людською кровію.

Одним словом, кому дорога пам'ять про тих людей, які першими себе назвали "козаками", царство їм небесне - пам'ятайте про них відповідно до реалій життя такими як вони були, а не такими як їх трактують чи хочуть трактувати сучасні історики, політики чи окремі громадяни. Це особливо стосується тих, хто називає себе українцями - адже практично у кожного українця серед предків є ось такі от "нереєстрові" козаки XIII-XVIII і більш пізніх століть. Саме в середовищі цих людей були сформульовані і поширені такі максими старожитнього українського і загальнолюдського світогляду як "всі люди - козаки по волі Божій", "всі козаки - отамани" та ін.