FANDOM


Козацтво - багатозначне (полісемічне) поняття, яке з давніх часів використовується для опису і осмислення життя людей і суспільства в цілому. Поняття козацтва акцентує увагу на важливому аспекті людської природи - волі, волевиявленні, яке яскраво виділяє представників людського роду на фонті інших живих істот і сутностей всесвіту. В старі часи люди з земель центральної Євразії, званої в ті древні часи Скіфією, а потім Тартарією та іншими древніми назвами вірили в те, що людство з'явилось у світі з великої ласки Бога-Спасителя, який дав людям великий дар - свободу волевиявлення. Тому люди різних мов (язиків) і народів регіону нерідко підкреслено визначали себе вільними людьми по волі Божій, а не царській, панській чи тих інших людей або обставин, виражаючи цей важливий для них смисл різними словами і самоназвами. Серед слів-самоназв, якими в тих чи інших контекстах явно чи неявно виражався смисл "вільні люди по волі Божій" можна зокрема згадати такі слова як людина, християнин, мусульманин, русин (русич, руський), казак (козак, казах), узбек, українець, європеєць, степовик, хлібороб, трудар та безліч інших.

Конкретно, щодо древньої самоназви козак варто зауважити, що з'явилась і зафіксована вона у степах Східної Європи ще в доординську епоху, зокрема на кордонах царства Римського (Ромеї), в ті часи її вживала група, яка виникла на межі християнського і мусульманського світів, людей, які вірили в Бога і змушені були боротись за свою незалежність і самобутність. Можливо козаки тих часів це був невеликий народ чи кілька степових родів або племен, які об'єднувались під цією самоназвою. Якби там не було, а в часи Війська-Орди і подальші самоназва козак поширилась по безмежних просторах Євразії, серед людей різних мов, вір і занять і була врешті-решт в цей переосмислена у смислі вільних людей по волі Божій, військових і не тільки. Серед іншого самоназва козак потрапила на землі Подніпров'я і Подоння, зігравши важливу роль у боротьбі за правду, свободу і народовладдя у цих краях. В часи Російської імперії самоназва козак офіційно вживалась у сенсі представника окремого суспільно-професійного стану, інші смисли цього поняття були менш вживані, в тому числі через те, що їх вживання переслідувалось. Нова епоха у поширенні і осмисленні поняття козацтва і його основного смислу - вільних людей по волі Божій наступила з розпадом Російської імперії у 20-21 ст., коли вся багатогранність цього древнього поняття поступово почала розкривати себе людству.