FANDOM


В 1917 році громадяни центральної Євразії стали свідками падіння самодержавства - але разом з тим, розпаду існуючого державного апарату і різкого загострення суспільної кризи в умовах відсутності дієвої центральної влади побудованої на принципах народовладдя. Мрія козаків, вільних людей різних вір і народів, представників суспільства центральної Євразії минулих століть здійснилась - але заново здобуті громадянські права і свободи мало було отримати - їх треба було втримати і утвердити. І це утвердження народовладдя відбувалось не лише через війну з зовнішніми загарбниками (інтервентами), які після розпаду Російської імперії активізували свою діяльність на теренах центральної Євразії, але із тими чи іншими суспільними силами всередині багатонаціонального суспільства регіону, які гасла "народовладдя для всіх" трактували як "народовладдя для себе". Це вилилось у страшну і кровопролитну громадянську війну 1917-23 рр. на теренах центральної Євразії, яка по суті була війною за утвердження нових структур державної влади і управління суспільством побудованих на принципах демократії і народовладдя. Як показали подальші події - громадянська війна 1917-23 рр. стала всього навсього епізодом у вічній боротьбі людства за власну свободу з самим собою, народовладдя в центральній Євразії і світі утверджувалось після цього ще багато років і в тій чи іншій мірі продовжує утверджуватись і донині і судячи з усього ця боротьба - невід'ємна складова будь-якого суспільства, в т.ч. загальнолюдського.