FANDOM


Велике Військо Степове - одне з можливих іменувань Орди (царства Ординського і точок зору на її історію, яка відображена як в народній творчості народів Великого Степу так і численній художній, публіцистичній, науковій і історико-філософській літературі.

Велике Військо Степове це не термін скільки відображення суспільних реалій Великого Євразійського Степу XIII-XVI ст. у перекладі на сучасну українську мову. Для того, щоб зрозуміти про що йде мова необхідно звернутися до поняття "орди" здавна поширеного серед народів Великого Степу. Це поняття досить об'ємисте і багатозначне, адже позначає одночасно і військо і людей і державні, управлінські, адміністративно-территоріальні структури. Недарма зафіксовані факти його перекладу на інші мови і слова в т.ч. такими словами як: військо, дружина, плем'я, народ, держава, союз племен і т.д. і т.п. Не розуміючи значення цього поняття реалій тих часів в усій їх об'ємності і повноті зрозуміти дуже важко, для цього доведеться використати багато інших слів. В українській і загальноруській історії, яка до певної міри може розглядатись у контексті історії Великого Євразійського Степу подібні утворення теж присутні. В певній мірі навіть Русь була заснована певним військом-дружиною-ордою-народом, яке відоме як "поляни" і розвинене іншим, утвореним на основі першого, відомим як "русь". Також в цей контекст цілком вписується історія козачих військ - фактично уламків держави царя Чингіза: Війська Запорізького, Всевеликого Війська Донського, Війська Яїцького (Уральського) та ін.

Життя суспільства Великого Степу з прадавніх часів (як в принципі і людства в цілому) можна розглядати з точки зору утворення, життєдіяльності і розпаду орд (військ, народів, держав) різних розмірів. Одні з них залишали відлуння в історичних документах, в той час як інші ні.

Історія Війська Edit

Історію самого Великого Війська Степового, або як його ще називають, калькуючи тюркські мови і суржик ординської епохи - Великої Орди Степу цілком можна викласти мовою близькою до знайомих українському читачу старих україноруських козацьких літописів:

Вільний степовик на ім'я Темуджин із заможнього і знатного роду в малому віці втратив батька, залишився напівсиротою і потрапив разом із сім'єю у країні злидні, став вести типове життя степової голоти тих часів. Він на собі пізнав, що таке холод, голод і рабство, національний і релігійний гніт з боку багатих сусідів і їхніх степових, рабовласницьких держав. Так само він зрозумів правду простого степового люду, які самі не маючи нічого за душею готові прийти на допомогу іншому у біді - коли напр. йде мова про порятунок від наглої смерті. Надивившись на це все (зрозумівши глибину суспільної кризи) Темуджин вирішив покласти цьому край. За степовими переказами помолившись Богу він мав видіння, де йшлося про те, що він має підняти і очолити простий народ на боротьбу проти існуючого у Великому Степу соціального гніту і безправ'я. З цього моменту він почав діяти. Згуртувавши навколо себе однодумців із близьких йому степовиків він почав боротьбу за справедливість, як він її розумів. Доказом того, що він розумів її правильно (в контексті умов того часу) було те, що кількість його прибічників і отже розміри земель, підконтрольних його орді-війську-державі, стали рости швидкими темпами. В цей момент він діяв як звичайний степовий хан-отаман, такий же як його предки і попередники. В певний момент його військо, засноване на родо-племінному принципі (кум кума з кумом) припинило свій розвиток і постала питання - зупиняти боротьбу чи щось змінювати. Темуджин вирішив продовжувати боротьбу. Для цього він скликав велику раду степової старшини і простих степовиків з усієї округи. На цій раді він пояснив свій план подальших дій, зокрема виклав деякі пропозиції щодо реорганізації наявного війська, серед яких одною з основних мабуть була ідея переходу від орди родо-племінної структури до орди нового типу - орди багатонаціональної, орди вільних і рівних людей, людей вільних по волі Божій і отже в силу цієї особливості - рівних перед Богом, як люди - незалежно від їх мови, віри, походження чи майнового стану. Звісно ця ідея була відома задовго до Темуджина, але саме при ньому вона була застосована до небачених раніше розмірів, повністю змінивши історію Великого Євразійського Степу, центральної Євразії і світу в цілому. Саме там виникла всесвітньовідома Велика Орда Степу, Велике Військо Степове, а Темуджин був обраний її Великим Ханом, або українською мовою - Головним Отаманом, а також отримав ім'я Чингіза або Чингізхана чи як мовою старих руських літописів - царя Чингіза. Також саме в цей час формально з'явився у світі новий, багатонаціональний, вільний військовий народ, який відомий під багатьма самими різними іменами, в т.ч. - татари, монголи, а також, що важливо в контексті історії України - козаки...

Звісно, ця історія дуже поверхнево і формально відображає справжню історію. Для людини, яка всерйоз сприймає ідеї народовладдя очевидно, що ні одна історична особа не відіграє в історії людства вирішальну роль. За появою, становленням і розвитком як і за занепадом Великого Війська Степового як суспільно-політичного утворення стояли дуже потужні суспільні процеси, які були присутні у суспільстві Великого Степу і центральної Євразії тих часів. Велике Військо Степове - це історія десятків і сотень тисяч, а то й навіть мільйонів простих степовиків, які жили, працювали, боролися за власні і загальнолюдські права і свободи, так як вони їх розуміли сприяючи розвитку і благополуччю як людей власного регіону так і людства в цілому. Поява багатонаціональної держави Великого Війська Степового як і її занепад - це об'єктивні історичні процеси, які багато в чому лише чекають на своїх дослідників.

Велике Військо Степове vs. царство Ординське Edit

Для сучасних людей поняття Війська і Царства (імперії, держави) - це різні поняття. Однак якщо звернутись до історії - вони фактично є проявами і різними формами одного і того ж - Суспільства і його життєдіяльності. В часи хана (царя і отамана) Чингіза було загальноприйнятою нормою, що степові воєначальники (хани, князі і т.д.) передавали владу у своєму війську-державі у спадок, залишаючи своїм нащадкам і їх оточенню клопіт по збереженню і розвитку війська-держави. Орда, Велике Військо Степове і царство Ординське (Велико-Військове) не були винятком. Чингіз був обраний Головним Ханом Орди і першим її Царем на народній раді за старим степовим Законом, але за тим же степовим Законом він, маючи на те право і можливість - передав її у спадок своїм дітям, давши таким чином руським літописцям право називати їх ординськими царевичами. Принцип виборності влади тісно переплітався з принципом її успадкування, доповнюючи одне одного. Ні Європа (Римська імперія) того часу ні Велике князівство Руське не були винятком. Але так само як поява царства Ординського явила собою появу в світі найбільшої в історії тогочасного людства деспотії, вона була одночасно виявом і торжеством народної демократії. Саме в ординську епоху в Степу зростає кількість згадок про виборність керівників (ханів/отаманів), особливо в процесі народних заворушень, які за відсутності в тогочасному суспільстві сучасних демократичних законодавчозакріплених процедур фактично являли собою більш чи менш примітивні способи "ротації кадрів" в усіх сферах суспільства. Саме в ординську епоху у Степу виникає і розвивається феномен козацтва, "вільних людей по волі Божій" який почасти вплинув на формування ідей європейської і отже сучасної світової демократії. Хто б що не казав, а руські люди XVII ст. є прямими наступниками руських людей XIII ст., так само і Військо Запорізьке є в т.ч. прямим правонаступником Великого Війська Степового в т.ч. у продовженні тих демократичних ідей, які виявили себе на ранніх етапах історії останнього.

Мультикультурність Війська Edit

Військо фактично явило собою одне з найбільш в світі багатоетнічних, поліконфесійних, мультикультурних утворень. Люди самої різної долі, світоглядів, походження, мови і віри напівстихійно об'єднались, усвідомлюючи спільну мету і загальнолюдське прагнення до щасливого і благополучного життя, до добра і справедливості, яке об'єднує всіх людей. Ідея "вільних людей по волі Божій" в тих умовах, для людей того регіону і тої епохи виявилася значимішою за конфесійні суперечності. У Великому Війську Степовому поряд служили і воювали християни, мусульмани, іудеї, буддисти, язичники і безбожники - мало яке інше державне утворення тогочасного світу могло похвалитися такою строкатою армією.

Велике Військо Степове - Велике Військо Євразійське, не лише степове? Edit

File:Witsen - Tartaria.jpg

Деякі дослідники справедливо зауважують, що Велике Військо Степове лише на початку своє історії було "Степовим". Вже в перше століття свого існування у його складі були присутні не лише роди і племена степу, але також і лісів, гір, річок, боліт, морів і т.д. і т.п., в т.ч. нащадки так званих степових і лісових татар (монголів, скіфів) - тобто корінні жителі лісів і степів центральної Євразії, в т.ч. України.

Так Олександр Доманін в своїй книзі "Монгольская империя Чингизидов" пише наступне:

"Монгольскую империю Чингизидов иногда называют «степной империей». Название по сути неверное, ведь в период своего расцвета держава монголов простиралась от лесов Северной Руси до тропических джунглей Вьетнама. 95% жителей нового сверхгосударства оседло жили вне пределов степи – в горах, лесах, речных долинах и оазисах. И все же, если взять действительно главный стержень новой державы, то название это правильное. Степь сформировала весь образ жизни монгольских завоевателей, наложила свой властный отпечаток на их менталитет и культуру; гигантские степные просторы, словно костяк, скрепляли всю огромную империю. Нигде, кроме степи, монгол не мог чувствовать себя по-настоящему счастливым. И эта степь, породившая и взрастившая величайших в мировой истории завоевателей, по праву получила название Великой."

Наслідки утворення Великого Війська Степового Edit

Можна довго сперечатись про роль і значення Великого Війська Степового і царя Чингіза в історії людства і ці суперечки схоже ніколи не закінчаться. Але факти залишаються фактами:

  1. Саме в державі Великого Війська Степового, на землях центральної Євразії, там де колись люди приручили коня і взнали, що таке воля і безмежжя безкрайніх степів, де тебе може наздогнати лише вітер, де людина один на один з Богом, з сонцем і з небом - саме там було озвучені і узаконені ідеї загальнолюдських прав і свобод, хоч можливо і досить дикій і варварській (з точки зору нашого сучасника) формі.
  2. Саме в державі Великого Війська Степового була проголошена рівність людей перед Богом і людьми - тобто як вільних і рівноправних громадян суспільства, незалежно від їх віри, мови, походження, роду занять чи майнового стану. Навіть Велике князівство Руське - досить прогресивна держава для свого часу не змогла виразити ті ідеї, які були виражені при перших ординських царях.
  3. Саме в державі Великого Війська Степового була створена небачена раніше за розмірами система соціального захисту для всіх, особливо для сиріт, старих і немічних - кожен міг звернутись до царя (тобто державної влади того часу) і отримати їжу, одежу, житло, роботу і захист від поневолення сильнішим за себе. На практиці все звісно виглядало не настільки чудово, але все одно це був величезний прогрес в контексті відповідного місця і часу.
  4. Поява Великого Війська Степового стала еталоном для наслідування і дороговказом для інших держав тогочасного світу, саме на основі задекларованих при її появі принципів і розроблених у процесі її життєдіяльності суспільних структур і форм організації людності з часом утворювалися велика кількість державних утворень по всій центральній Євразії, в т.ч. тих, які мають відношення до історії сучасної України - від Війська Запорізького і Війська Донського до (деякою мірою) - Червоної Армії і Радянського Союзу. Сучасна Україна (Українська Республіка) теж є прямим спадкоємцем царства Ординського і його духовної і історико-культурної спадщини нарівні з іншими державами регіону (в т.ч. РФ, Казахстан, Монголія, Китай, Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан, держави Кавказу та ін.) і людством (глобальним суспільством) в цілому.

Разом з тим слід пам'ятати і про те, що утворення, життєдіяльність і розвиток Великого Війська Степового супроводжувалося массовим насиллям і кровопролиттям, численними людськими жертвами, порушеннями прав людини (при формальному і массовому їх утвердженні) на що справедливо звертають увагу дослідники, наголошуючи на тому, що між формальним і фактичним захистом прав і свобод людини є велика різниця і що історія царства Ординського в цьому плані є добрим уроком для всього людства, а також на тому, що треба оберігати права і свободи людини як великий скарб, даний людству Богом і природою, щоб не довелося потім їх відновлювати за допомогою грубої сили і неоправданих жертв.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.